Om je hond een nieuw spel aan te leren vb. de zitoefening (Lees eerst “Welk spel wordt er gespeeld?”), kies je een moment en een plaats waarin hij zijn aandacht volledig op jou kan richten om je aanwijzingen te kunnen oppikken en te kunnen leren.

Om je volledig op je hond te kunnen richten, zoek je voor jezelf ook best een rustige plaats op en een rustig moment.

Creëer een kloostersituatie: een stille omgeving, alleen onder  jullie tweetjes, geen afleiding.

vb. bij jouw thuis in de stilste ruimte van het huis, daar waar geen andere zaken aanwezig zijn die je hond en jou uit je concentratie kunnen halen (vb. je gsm, kinderen, tv, kookpotten op het vuur, …).

Dàt is de ideale trainingssituatie om een nieuw spel aan te leren. Op die manier kan je je aandacht op elkaar richten en tot een leuke wisselwerking komen.

 

Wanneer je hond te fel is afgeleid, kan hij jouw aanwijzingen niet oppikken. Je kan het vergelijken met een film waar 100 stukjes uit geknipt zijn, waardoor je de verhaallijn kwijt raakt.

Wanneer jij te fel afgeleid bent, geef je onduidelijke aanwijzingen, waardoor je hond niet kan volgen. Vergelijk het met iemand die zeer snel van de hak op de tak springt. Op de duur haak je af. Tegelijk heb je zelf geen oog meer voor de aanwijzingen die je hond aan jou geeft. Zo mis je cruciale info om je bewegingen bij te sturen, zodat de hond je begrijpt.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.