Je hond een nieuwe oefening aanleren, is je hond een spel aanleren. Eerst zal je je hond stap voor stap moeten uitleggen welk spel je samen gaat spelen. We kunnen in eerste instantie gebruik maken van een lokhandgebaar = een handgebaar met snoepje in de hand om de hond te lokken in een bepaalde positie. Je leert je hond eigenlijk een beweging aan.

vb. ‘liggen’ aangeleerd vanuit zitten, is een andere (spier)beweging dan ‘liggen’ aangeleerd vanuit staan. Vandaar dat vele honden je niet begrijpen als je een ‘lig’ vraagt vanuit staan, terwijl je het hebt aangeleerd vanuit een zit.  Voor hen is het een andere spierbeweging en dan ook een andere oefening die apart dient te worden aangeleerd.

Het is niet omdat jij duidelijk in gedachten hebt  welke oefening je je hond wil leren (vb. “de zit”), dat je hond dit automatisch in zijn gedachten doorkrijgt.   Je zal jouw aanwijzingen voor je hond moeten afstemmen op hem en herhalen, opdat hij je kan begrijpen. Je hond houdt je immers constant in het oog. Uit elke beweging en gelaatstrek probeert de hond  info af te leiden om te weten te komen wat hij moet doen. Hij is op zoek naar patronen.

Vergelijk het met het volgende raadspelletje:  “Ik heb iets in mijn gedachten om te tekenen en jij gaat raden wat ik ga tekenen”:  ( varianten: “galgje”, “uitbeeldspelletjes”,”hints”)

Je vertrekt van een blanco blad papier. Jij hebt in je gedachten om een giraf op rolschaatsen te tekenen. Naarmate er meer en meer lijnen op het papier verschijnen, wordt het ook voor de ander meer en meer duidelijk dat je een giraf op rolschaatsen aan het tekenen bent (tenzij je niet duidelijk genoeg tekent … dan zal je andere krulletjes moeten toevoegen of bepaalde krulletjes moeten weglaten).

En wat heeft dit met onze hondentrainingen te maken?

Wanneer de hond voor jou staat, kijkt hij eigenlijk op een blanco blad papier (en dat ben jij). Afhankelijk van welke aanwijzingen jij geeft nl.  hoe jij beweegt met je handen en de rest van je lichaam, krijgt de hond al dan niet een juist beeld om welk spelletje het gaat. Jouw aanwijzingen vormen de potloodlijnen op het blad papier. De hond probeert te raden wat jij in gedachten hebt en probeert te achterhalen hoe hij aan zijn voeding kan komen. Dat is voor hem het spel.

Kribbelkrabbel! In eerste instantie richten honden zich op onze lichaamstaal. Honden denken immers in beelden en niet in woorden. Allerlei ‘klanken’ uitbrengen terwijl de hond nog aan het uitzoeken is wat die hand nu betekent, leidt de hond af en zorgt voor onnodige kanttekeningen waardoor de hond opgewonden of verward geraakt en zich niet kan concentreren op ‘de eigenlijke tekening’.

Ook onze bewegingen kunnen een averechts effect hebben op de hond. Wanneer je bv. te snelle handbewegingen maakt om de hond te proberen lokken in een zithouding, dan kan de hond ook verward geraken en wild worden. Snelle bewegingen komen over als gekribbel. Je zal je aanwijzingen moeten aanpassen, zodat je hond terug kan volgen (bv. een tragere beweging maken).

Onze emoties kunnen de hond ook afleiden, frustreren en onzeker maken. Wanneer we ongeduldig worden tijdens training, ervaart de hond druk en haakt hij vervolgens af of zal hij zich verzetten.

HEBBEN WIJ HET SPEL AL BEGREPEN?

Een mooie giraf op rolschaatsen tekenen, vraagt oefening. Onze eerste giraf zal er niet zo mooi en duidelijk uitzien dan onze tweede. In het begin kan het zelfs zijn dat men geen giraf in je tekening ziet, maar een dino met moonboots.

Wat heeft dit te maken met onze hondentrainingen? Een oefening duidelijk overbrengen naar je hond, vraagt ook vaardigheden van de begeleider. Kunnen wij het spel al duidelijk overbrengen of moeten wij eerst nog wat vaardig worden? Weten we zelf al wat we willen tekenen en hoe we dat gaan aanpakken?

O.a. onduidelijke lichaamstaal en aanwijzingen weerspiegelen zich in een verwarde hond, verward uitzoekgedrag en frustratie (niet meer kunnen concentreren: piepen, snuffelen, bijten in de lijn, wegkijken, …)

Besef: elke beweging lokt een reactie uit bij je hond. Ga na wat je net hebt gedaan en stuur je handelen bij. Blijf ten allen tijde rustig en gun jezelf ook de nodige tijd om te leren en vaardig te worden. (Lees “Duodansen doe je met 2“)

Het Verdrag van Pluto helpt je om het spel onder de knie te krijgen!

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.