Je hond de juiste feedback geven tijdens training, houdt niet alleen in dat je hem iets geeft (lees “De topbeloning”), waardoor hij je feedback kan oppikken. Het moment waarop je feedback geeft nl. de timing van de beloning is cruciaal om je hond te kunnen vertellen welke oefening jij in je hoofd hebt.

Vergelijk het met het spelletje warm-koud:

Ik heb een voorwerp in mijn hoofd in deze ruimte en jij moet uitzoeken welk voorwerp je moet aanraken. Je enige aanwijzingen zijn warm – koud. Warm = je bent in de juiste richting aan het zoeken, koud = je bent uit de richting aan het zoeken.

Een hond bevindt zich steeds in de positie van uitzoeker. Alhoewel … jij dient ook uit te zoeken welke aanwijzingen je hond verder brengen.

Zeg je op het juiste moment warm of koud dan gaat de uitzoeker het voorwerp snel vinden.

Wacht je te lang om warm te zeggen of zeg je warm wanneer het koud is, dan zet je de uitzoeker op een dwaalspoor en kan hij nog onmogelijk uitzoeken wat het nou wel is (hij kan je gedachten niet lezen). Vervolgens geraakt hij ontmoedigd of gefrustreerd en haakt hij af. Tenzij je je timing van feedback geven verbetert.

Wat heeft dit nu met onze honden te maken?

We leren onze honden bv. het beloningswoordje ‘flink’ (vergelijk met ‘warm’) aan. Dit betekent dat we het woordje ‘flink’ koppelen aan snoepjes of spel. Zo weet de hond dat wanneer hij het woordje ‘flink’ hoort een snoepje volgt. ‘Flink’ voorspelt de komst van het snoepje en noemen we een overbrugger.

Op die manier kunnen we onderstrepen wat we Bingo gedrag vinden en hebben we tijd om ons snoepje te nemen en te geven. Moesten we enkel onderstrepen met een snoepje, dan is de kans groot dat de hond al ander gedrag aan het stellen is tegen de tijd dat wij een snoepje hebben genomen … een gemiste kans.

Zijn we te laat met ‘flink’ te zeggen, dan zeggen we eigenlijk ‘warm’ terwijl het ‘koud’ is. We belonen onze hond voor gedrag dat we niet bedoelden. De hond denkt dat hij dat gedrag moet herhalen. Als je je als begeleider niet bewust bent van je foute timing, dan zou je kunnen denken dat de hond dwars doet, terwijl jij je timing hebt te verbeteren.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.