Op de specifieke website van Audrey, www.slowlivinganimals.be,  is alle informatie aangaande TTouch gebundeld.

Wegens Corona zijn live workshops op dit ogenblik niet mogelijk, maar goed nieuws: Bekijk mijn nieuwe formule!

PRIMEUR voor de BENELUX en omstreken:

Online Startcursus – Slow Touch – Bewust aanraken en ontspannen met Ttouch!

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.