Voor het einde van dit jaar zal er een nieuwe website – www.slowlivinganimals.be – beschikbaar zijn waar alle informatie, therapieën en workshops aangaande Essentiële oliën en Bach Bloesem Remedies voor mens en dier zullen worden gebundeld.

Voor meer informatie betreffende een Aroma -of Bach Bloesemconsult voor jezelf en/of je dier kan je Audrey Lauwers contacteren via [email protected]

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.