De Tellington Ttouch Methode

 

Tellington Ttouch is een methode om dieren door middel van lichaamswerk, balanstraining en specifieke hulpmiddelen te begeleiden en algemeen welzijn te bevorderen.

Ttouch wordt ingezet bij opvoeding en training, als ondersteuning bij fysieke klachten en gedragsproblemen en om de relatie tussen mens en dier te bevorderen.

De methode werd ontwikkeld door Linda Tellington Jones en is toepasbaar op alle diersoorten (honden, katten, konijnen, paarden, exoten,…) ongeacht de setting waarin ze leven (thuis, zoo, asiel, boerderij, in het wild,…).

Centraal staat het verband tussen spanningspatronen, lichaamshouding en bewegingspatronen enerzijds en gedrag anderzijds.

Ttouch is bedoeld om lichamelijke ontspanning en lichaamsbewustzijn te stimuleren. Zo werk je aan:

 • mentale ontspanning, emotionele balans, innerlijke rust en evenwichtig gedrag
 • balans en coördinatie
 • zelfvertrouwen, zelfbeheersing, focus en concentratie
 • basisveiligheidsgevoel
 • traumaverwerking
 • angst, stress  -en pijnreductie
 • herstel na ziekte, operatie of letsel
 • activering van denk –en leervermogen
 • de sociale (ver)binding, afstemming en communicatie tussen mens en dier

 

Ttouch bestaat uit verschillende onderdelen

 

Lichaamswerk

Ttouches

Ttouches zijn specifieke aanrakingstechnieken die kunnen worden uitgevoerd over heel het lichaam van het dier.

We hebben meer dan 30 Ttouches onderverdeeld in 3 categorieën: Strijkende, liftende en circulaire Ttouches.

Alle Ttouches hebben dierennamen gekregen zoals de Python lift, Clouded Leopard,…

Met uitzondering van de strijkende Ttouches, wrijven we niet over de vacht! We bewegen de huid rond in een cirkelvormige beweging (circulaire Ttouch) of liften de huid in een opwaartse beweging (liftende Ttouch).

Doordat de drukkracht zo subtiel is, werken we niet rechtstreeks op de spieren, maar beïnvloeden we het zenuwstelsel dat je nodig hebt om tot rust te komen en in verbinding te blijven (parasympathicus).

Ook het feit dat de aanrakingen niet gekend zijn én niet bedreigend worden uitgevoerd zorgt ervoor dat dit zenuwstelsel wordt gestimuleerd.

Bij gestreste dieren is de sympathicus overactief. Dit is het zenuwstelsel dat je nodig hebt om te overleven. Doordat je met Ttouch oa. serotonine en oxytocine aanmaakt en stresshormonen afbreekt, ondersteun je het dier om uit zijn overlevingsmodus te komen. Daarom werkt het zo goed om gestreste dieren te kalmeren.

Naast hun mentaal en fysiek ontspannende werking, stimuleren de Ttouches:

 • lichaamsbesef
 • coördinatie, focus
 • zelfvertrouwen en zelfcontrole
 • verbondenheid
 • basisveiligheidsgevoel
 • het herstellend vermogen van het lichaam
 • pijnverlichting

Doordat we rekening houden met de feedback van het dier op de Ttouches, creëren we vertrouwen, een betere communicatie en een (nog) betere sociale band.

Oorwerk, pootwerk en staartwerk …

Daarnaast maken we ook gebruik van zachte manipulaties van oren, poten en staart. Deze voor het dier ongekende bewegingen helpen spanning los te laten en het dier bewust te maken van de mogelijkheden van zijn lichaam. Dit draagt bij tot een gezondere manier van bewegen, meer balans en een betere coördinatie, waardoor zelfvertrouwen en draagkracht toenemen.

De manipulaties worden niet alleen uitgevoerd met onze handen, maar ook met behulp van de lichaamsbandages.

Aanraken met andere materialen

Tijdens het aanraken gebruiken we soms andere materialen om dieren te helpen ontspannen, lichaamsbesef te ontwikkelen of om vertrouwen te leren krijgen in aanraking. Ook wanneer bepaalde plaatsen te pijnlijk of te gevoelig zijn, kunnen andere materialen worden ingezet.

Sponsen, schapenvacht handschoenen, penselen, bandages, the wand,… hebben zo al hun diensten bewezen.

‘The wand’ is een lange flexibele stick (zie foto) die oa. wordt gebruikt om op afstand te werken bv. met dieren die zich onveilig voelen wanneer ze benaderd worden en blijft het voor jezelf veilig werken. The wand helpt ook om op een neutralere manier het dier aan te raken en te helpen ontspannen bv. bij honden die juist emotioneler reageren op aanraking van de eigenaar.

Heel wat dieren hebben moeite met aanraking door handen, omdat:

 • het hen gewoon vreemd is en het daardoor als bedreigend wordt ervaren
 • ze handen associëren met pijn (door correcties of vroeger letsel)
 • ze pijn hebben
 • hun zenuwstelsel overprikkeld is

Op de foto wordt ‘the wand’ gebruikt, zodat mensen met een beperktere motoriek zich ook Ttouch kunnen eigen maken. We focussen op de mogelijkheden van mens en dier, niet op de beperkingen!

Grondwerk,  balanstraining en lijnvaardigheden

in aanmaak

 

 

 

 

 

Bandages en andere hulpmiddelen

De lichaamsbandages creëren een veiliger gevoel en meer lichaamsbesef.

Ze werken ondersteunend voor angstige dieren, prikkelgevoelige dieren, dieren met fysieke klachten en tijdens de puppyopvoeding,…

Je kan je dier helpen zich meer beschermd te voelen door hem in te wrappen met een lichaamsbandage. Dat komt doordat het lichaam oxytocine aanmaakt. Oxytocine heb je bv. nodig om je veilig te kunnen voelen. Dus ideaal voor dieren met een beperkt basisveiligheidsgevoel.

Er zijn verschillende wrapmogelijkheden. Afhankelijk van de reden waarom je de bandage wil inzetten én hoe het dier erop reageert, zet je een andere wrap in bv. nek-, hoofd-, pootbandages, halve wrap, quarter wrap,…

Bij Mona maak ik gebruik van een nekbandage om haar te helpen ontspannen en haar focus naar zichzelf te verleggen i.p.v. naar omgevingsgeluiden, anders verliest ze zich en wordt ze zeer angstig. In dit voorbeeld wordt de bandage ingezet bij de behandeling van geluidsfobie.

Een bandage kan ook een ontspannende werking hebben, niet alleen mentaal maar ook fysiek. Ideaal om spanningen in het lichaam te neutraliseren! Bv. een halve wrap om Lucie haar rug te ontspannen.

De bandages worden ook gebruikt om het dier bewust te maken van zijn lichaamshouding en bewegingspatronen. Het dier kan meer kwaliteitsvol gaan bewegen, waardoor het minder pijn ervaart en meer vertrouwen krijgt in zijn beweging. Lichaamsdelen die ten gevolge van compensatie overbelast zouden kunnen geraken, ontlast je. Zo voorkom je secundaire klachten. Dit heeft uiteraard een positieve invloed op zelfvertrouwen en algemeen welbevinden.

 

Ook overenthousiaste, prikkelgevoelige dieren met weinig zelfcontrole kunnen gebaad zijn met een beetje meer lichaamsbewustzijn! Bv. Fendi, de bruine labrador…

Een handig hulpmiddel om meer kalmte en zelfcontrole te ontwikkelen!

Bandages bouw je rustig op … het is niet de bedoeling om er een worstelwedstrijd van te maken!

Katten mag je nooit ineens inwrappen, omdat hun zenuwstelsel snel overprikkeld geraakt!

Andere hulpmiddelen zijn ‘the wand’, Ttouch harnassen, Freedom handle,…

Observatie, communicatie  –en benaderingsvaardigheden

In aanmaak

Filosofie

In aanmaak

De combinatie van al deze invalshoeken werkt het beste om dieren fysiek, mentaal  en emotioneel te helpen herbalanceren, zodat ze zich beter voelen en met meer moed en vertrouwen in het leven kunnen staan.

 

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.