Privacy verklaring persoonsgegevens.

A. Wie zijn wij?
Het Verdrag van Pluto is een samenwerkingsverband tussen twee éénmanszaken op naam van Ira Van Aelst (ondernemingsnummer 0825.563.337) en Audrey Lauwers (ondernemingsnummer 0806.146.313).
Contact opnemen kan per e-mail: [email protected]

B. Persoonsgegevens die wij verwerken.
Het Verdrag van Pluto verwerkt je persoonsgegevens omdat je nu of in het verleden deelnam of geïnformeerd hebt naar producten, events of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Indien je effectief les/workshop/lezing volgde bij Het Verdrag van Pluto, dan bewaren wij je mailadres, namen van jou en je gezinsleden die betrokken waren bij de lessen en je telefoonnummer zodat we je kunnen contacteren in functie van de lessen en de opvolging ervan. Ook je eventuele BTW-nummer wordt bewaard voor het afhandelen van je inschrijving.
We bewaren ook de naam van je hond en het ras zodat we makkelijker kunnen weten over welke hond het gaat.
We vinden het belangrijk te melden dat deze gegevens nooit worden doorgegeven aan een 3de partij zonder jouw expliciete toestemming. Wij zullen jouw gegevens ook nooit doorverkopen aan derden.
Indien je geen les/workshop/lezing volgde bij Het Verdrag van Pluto dan bewaren we enkel je naam en emailadres zodat we je een paar keer per jaar op de hoogte kunnen houden van toekomstige activiteiten of informatie over hondengedrag.

C. Met welk doel verwerken we Persoonsgegevens?
Het Verdrag van Pluto verwerkt jouw persoonsgegevens voor:
• Nieuwsbrieven / informatiemails.
• deelname aan de lessen/workshops/lezingen waarvoor je hebt ingetekend of voor een door Het Verdrag van Puto georganiseerd evenement.

D. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking ervan.
• Nieuwsbrief/informatiemails: gegevens (naam en e-mailadres) worden bewaard totdat je je afmeldt voor de mailinglist, je gegevens worden dan ook meteen verwijderd.

E. Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je kunt altijd inzage vragen in je persoonsgegevens, deze aanpassen of verwijderen. Heb je bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van Het Verdrag van Pluto ontvangen, stuur dan een verzoek naar [email protected]  en we zullen je gegevens volledig verwijderen.

F. Gegevensbeschermingsautoriteit
Het Verdrag van Pluto wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.