Het gehoor van onze honden (en andere dieren) is zo gevoelig dat de geluidsimpact van knallen een enorme angstreactie kan veroorzaken. Uiteraard bestaan er vele gradaties tussen onzekerheid en angst, maar lichte onzekerheid kan uitgroeien tot ware paniek als je niet voldoende geluidsbewust bent en niet weet wat je moet doen.

Jammer genoeg blijft het niet bij een knalmoment op Oudjaar, denk maar aan de jaarmarkten en Tomorrowland.

Het wordt hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken. Dat geldt ook voor mensen die geen angstige hond hebben of niet weten hoe hun hond gaat reageren.

Wat niet is, kan zich nog ontwikkelen. Je bent beter goed voorbereid!

Of er al dan niet vuurwerk wordt afgeschoten hebben we niet in de hand. Maar waar kunnen wel invloed hebben op ons eigen handelen.

Vandaar hopen we jullie een aantal tips te kunnen geven om oudjaar en alle andere knalmomenten voor de honden zo goed mogelijk te laten verlopen en de gevolgen te beperken:

 • Laat je hond ruim vóór het vuurwerk in uw omgeving begint uit.
 • Wandel dan enkel aangelijnd. Bij het verschieten van onverwachte knallen zou je hond wel eens op de vlucht kunnen slaan.
 • Laat de hond niet alleen thuis.
 • Neem de hond, wanneer het vuurwerk begint, NIET mee naar buiten. Voor 90% van de honden is het geluid van het vuurwerk veel te luid, te onbekend en te plots zodat er heel gemakkelijk trauma’s kunnen ontstaan. Het is immers niet omdat de hond het vuurwerk ziet, dat hij er minder angstig voor zou worden. Dit geldt  ook voor honden die geen angst hebben van vuurwerk in huis (veilige omgeving). Hun reactie buiten zou wel eens heel anders kunnen zijn en kan hen alsnog een trauma voor knallen opleveren.
 • Houd ramen en deuren dicht zodat het geluid van de knallen gedempt is. Zet muziek of TV aan. Doe rolluiken of gordijnen dicht. Laat je hond zoveel mogelijk in zijn bekende omgeving en op zijn eigen vertrouwde plaats liggen. Indien nodig, breng de hond naar een kamer waar het geluid het minste te horen of te zien is.
 • Indien er mensen binnen en buiten lopen, ga dan met de hond naar een afgesloten (gekende en veilige) kamer. Of je kan de hond ook aan de lijn doen zodat hij zeker niet onverwacht naar buiten kan lopen.
 • Honden die slechts een heel klein beetje ongerust zijn bij het horen van vuurwerk, kan je afleiden door hun favoriet spelletje te spelen, of hen naar wat snoepjes te laten zoeken…. Geef je hond eventueel een traktatie (een flink bot bijvoorbeeld) waar hij een tijdje zoet mee is. Afleiding zorgt voor minder angst en stress.
 • Je eigen houding is cruciaal: STEUN JE HOND! STRAFFEN EN  NEGEREN  VERGROOT HET ONVEILIGHEIDSGEVOEL EN DAARDOOR OOK DE ANGST + SCHAADT HET (ZELF) VERTROUWEN!
  • Indien je hond in eerste instantie alert reageert op de eerste knallen, spreek je hem rustig toe dat hij veilig is. Dit zijn bv. honden die bij de eerste knallen zich heroriënteren naar jou om feedback te vragen over de situatie. Dan is hij niet noodzakelijk bang voor vuurwerk. Spreek je hond rustig toe dat hij veilig is. Ga zelf niet alert reageren m.a.w. blijf ademen, beweeg soepel en rustig en oriënteer je zelf niet op de knallen. Doe samen gezellig wat hersenwerk of geef je hond iets om te kauwen. Als hij gefocust blijft op de knallen en geen voeding aanneemt dan zit je met een ander verhaal!
  • Wat te doen wanneer een hond echt angstig wordt (= staart laag en oren naar achter, vluchten, ergens onder kruipen, rillen, hijgen, onrustig worden, janken, …)? Soms wordt ervan uitgegaan dat je een hond helemaal niet mag troosten als hij heel erg bang is. Je zou hem dan moeten negeren tot dit paniekerige gedrag over is. Gelukkig weten we nu wel beter. Want als een hond echt bang is, is zijn leervermogen tot nul gedaald. Hij leert dus niks van jouw gedrag. Het enige dat je hem dan kunt bieden is jouw veiligheid en steun in deze moeilijke momenten. Dit doe je tot de stress is verdwenen.  Je kan hem rustig bij je pakken of bij hem op de grond gaan zitten. De hond heeft op zo’n moment het meeste steun aan iemand die zelf kalmte en rust uitstraalt! Dus zorg dat je zijn stress niet overneemt!
  • Indien mogelijk, de hond op logies brengen naar een plaats waar er zeer weinig of geen vuurwerk is.

Hoe kan jij je hond nog beter helpen ontspannen tijdens en na een crisismoment zoals vuurwerk?

 • TTouch aanrakingstechnieken en lichaamsbandages geven jou handvatten om je hond gepast te steunen. TTouch helpt je hond ontspannen en vergroot zijn veiligheidsgevoel. Het vermindert de stress waardoor je hond minder angstig zal reageren en beter kan blijven nadenken.  Je hond recupereert sneller na de knallen. De kans dat hij in het nieuwe jaar overgevoelig gaat reageren op andere plotse geluiden wordt of niet meer alleen durft te zijn, wordt hierdoor enorm gereduceerd. In het moment zelf hoeft je hond (of kat, …) niet meer zo ‘diep’ te gaan, waardoor je zijn welzijn zo goed mogelijk in balans houdt, ook tijdens de knallen. Je verlicht het emotioneel en fysiek lijden en verbetert je vertrouwensband.
 • Mogelijke ondersteuning voor de hond: Thundershirt  (http://www.thundershirt.com) of CD “through a dog’s ear” ( throughadogsear.com) aanschaffen en aanleren.
 • Homeopathie of kruidengeneeskunde
 • Bach remedies voor dieren: De BACH VUURWERKMIX is bij ons verkrijgbaar. Kom hem tijdig afhalen want opbouwen is nodig  – bel naar 0488 47 06 27 – samenstelling = 10 euro (niet alleen voor honden, maar voor alle dieren verkrijgbaar – geschikt voor jonge dieren)
 • Therapeutische etherische oliën van Caroline Ingraham, Oshadi of Young Living: maak tijdig een afspraak voor een consult, want oliën inzetten vraagt om maatwerk waarin de hond een actieve rol speelt, wil je dat het gebruik veilig en efficiënt is.
 • Bij extreme angst d.w.z. wanneer je hond zo panikeert dat hij zichzelf zou verwonden of iemand uit zijn omgeving, kan je overwegen om medicatie in te zetten. Raadpleeg hiervoor een gedragstherapeutisch geschoold dierenarts met gedegen kennis van medicatie en de invloed op het gedrag!
  • Opgelet voor sederende medicijnen waarbij de hond fysisch verdoofd is, maar zijn bewustzijn niet. Hij wil gaan vluchten, maar kan het fysisch niet omdat hij verdoofd is. Dit is een traumatische ervaring erbij! Jammer genoeg zijn deze medicijnen vrij op het internet verkrijgbaar. Lees de bijsluiter!
  • Opgelet met medicijnen die je hond onder narcose brengen! Wettelijk gezien moet er een dierenarts aanwezig zijn bij het gebruik van dit soort producten, omdat dieren hiervan kunnen sterven. Lees de bijsluiter, het staat er letterlijk in!
 • Onze grootste tip voor jullie is: Hoe meer je weet, hoe beter je kan inspelen op momenten van crisis. Zo kan jij de nodige rust behouden en de beste steun zijn voor je hond. Je zorgt ervoor dat je de impact beperkt houdt, zodat zijn angst zich niet overzet op andere geluiden.

Mocht je vragen of hulp nodig hebben bij één van de vorige punten, aarzel niet om ons te contacteren!

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.