Elk trimester stellen we een “nieuwsbrief” samen met interessante, nuttige en leuke info over de hond.

Om de edities te lezen, kan je op de link “DOWNLOAD PDF” klikken.

DOWNLOAD PDF - Eerste editie van Het Verdrag van Pluto

Inhoud: oa. Winterpootjes – eigen keuzes – vuurwerk.

DOWNLOAD PDF - Tweede editie van het Verdrag van Pluto

Inhoud: oa. Broodfok – teken – duo dansen

DOWNLOAD PDF - Derde editie van het Verdrag van Pluto

Inhoud oa. Op reis – auto venijntjes – rijgedrag

DOWNLOAD PDF - Vierde editie van het Verdrag van Pluto

Inhoud oa. Het dominantiemodel achterhaald

DOWNLOAD PDF - Vijfde editie van het Verdrag van Pluto

Inhoud oa. Yellow dog – Tellington TTouch – Trekken aan de lijn

DOWNLOAD PDF - Zesde editie van het Verdrag van Pluto

Inhoud: oa. Angst en correcties

DOWNLOAD PDF - De zevende editie van Het Verdrag van Pluto

Inhoud: oa. Spelregels voor ouders en baby’s – Samen stormen trotseren.

DOWNLOAD PDF - De achtste editie van Het Verdrag van Pluto

Inhoud: oa. Herken pijn bij honden – workshop de taal van de hond – grote verwachtingen.

DOWNLOAD PDF - Negende editie van het Verdrag van Pluto

Inhoud: oa. Happy do’gs and don’ts tips (deel I) –  7 wijsheden over opvoeden – workshops.

DOWNLOAD PDF – editie PRIVACY van Het Verdrag van Pluto

Inhoud: reflectie over de privacy van de hond

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.