Basiscursus Bach Bloesem Remedies Dieren

Dieren zijn net zoals mensen sociale wezens met gevoelens. Blijdschap, verdriet, angst, onzekerheid, ongeduld, boosheid, jaloezie, depressie, enz. maken ook deel uit van hùn leefwereld.

Vanuit die stemmingen en gevoelens reageren dieren met gedrag op hun omgeving. Dit gedrag kan belastend zijn voor het dier en/of als probleemgevend ervaren worden door zijn omgeving.

Ieder dier reageert  vanuit zijn persoonlijkheid en karakter op de wereld en dat maakt zijn reactie zo uniek.

Dieren kunnen ons niet zomaar vertellen wat de oorzaak is van hun (soms heftige) emoties en stemmingen. Soms is de link overduidelijk. Soms heb je er het raden naar.

Omdat de Bach Remedies geselecteerd worden op de emoties en stemmingen van het dier, kan je zijn welbevinden verbeteren ook al ken je de onderliggende oorzaken of zijn verleden niet. Je helpt het dier zijn innerlijke balans terug te vinden en de emotionele en mentale draagkracht te herstellen.

De interactie met zijn omgeving wordt daardoor positief beïnvloed. De subtiele werking van de Bachs stimuleren immers het positieve vermogen van het dier. Een dier dat vanuit meer rust en vertrouwen kan handelen, reageert evenwichtiger op prikkels van buitenaf.

De Bachs kan je uitstekend combineren met andere methodieken zoals gedragstherapie, massage, ttouch, hersenwerk, … Honden kunnen gestrest, angstig of opgewonden reageren waardoor ze nauwelijks open staan voor nieuwe ervaringen. De remedies werken ‘drempelverlagend’. Ik heb al meermaals mogen ervaren dat ze de toegankelijkheid van het dier voor andere diervriendelijke methodes doen toenemen.

Om dieren effectief te kunnen ondersteunen met de Bach Remedies is het noodzakelijk om aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Een grondige kennis van de Bach Remedies
  • De kennis van het natuurlijk gedrag van dieren
  • Een goed inlevingsvermogen

Wat mag je verwachten?

  • Beschrijving van de 38 Bach remedies en hun toepassing in het dagelijks leven van de dieren en hun mensen, aangevuld met duidelijke en herkenbare voorbeelden vanuit de praktijk
  • Bespreking over het concreet gebruik van de remedies, alsook de Rescue Remedie en Rescue Zalf
  • Hoe selecteer je de Bach Remedies? Waar dien je op te letten?
  • Oefeningen
  • Boekentips over de Bach Remedies

Deze gecertificeerde dierencursus is de dierencursus die erkend wordt door de Dr. Edward Bach Foundation in Engeland.

Voor wie?

Voor iedereen die de Bach Bloesem Remedies wil gaan gebruiken voor eigen (huis)dieren.

Voor iedereen die beroepsmatig met dieren werkt en het welzijn van dieren en hun mensen wil bevorderen.

Bv. dierenartsen, hondengedragstherapeuten, asielmedewerkers, fokkers, pensionhouders, trimmers, fysiotherapeuten, osteopaten,…

Op deze cursus kunnen geen honden aanwezig zijn!

Voorwaarde tot deelname?

Er is geen enkele voorafgaande kennis van de Bach Bloesem Remedies nodig. Een open interesse in het werken met de Bachs voor dieren is bijgevolg de enige voorwaarde.

Wanneer?

Later te bepalen.

Deelnameprijs?

€ 205 (cursusmateriaal, koffie, thee, frisdrank, koek, toets + nazicht en feedback door Gerda Dobbenberg inbegrepen)

De lunch is zelf mee te brengen!

Gastdocent?

Gastdocent Gerda Dobbenberg, geregistreerd Bach Consulent  (mens en dier), gelicenseerd trainer Bach International Educatieprogramma niveau 1,2,3.

Zij heeft ook de opleiding Bach Flower Remedies Animal Practitioner bij het Animal Centre in Wales gevolgd en is gecertificeerd om Niveau 1 Dieren te mogen geven.

Verder is zij werkzaam  in haar eigen praktijk voor mens en dier.

Locatie en organisatie?

Hondenpraktijk Het Verdrag van Pluto, Molenlei 118, 2640 Mortsel (de cursus gaat dus door op onze indoor locatie) – Contact

Inschrijven?

Aanmelden kan via [email protected]. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier én na de betaling van het cursusgeld is je deelname definitief geregistreerd.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.