Rijdt jouw hond soms op een kussen, zijn dekentje of op een knuffel? Misschien bestijgt jouw hond je arm tijdens het aaien of je been bij elkaars weerzien. Of rijdt hij/zij op een seksegenoot of hond van het andere geslacht?
Een gênant moment! En dan rijst de vraag: Is het dominantie of seksueel?
Seksuele opwinding kan, maar zeker niet altijd. Dominantie? Misschien.  Dominantie is echter een zeer verwarrende term: iedereen geeft er een andere uitleg aan en bijna niemand hanteert de ethologische betekenis (zie Nicole Wilde). Vandaar gaan we de term even laten voor wat hij is.
Gedrag en lichaamstaal bij honden gaat veel verder dan dominantie of seksuele drift. Wist je dat rijgedrag bij honden ook andere betekenissen kan hebben?

Rijden op andere honden, kindjes of volwassenen kan:


– een poging zijn om de ander te kalmeren en de rust te herstellen
bv. een oudere hond bestijgt een  pup om zijn wilde spelgedrag af te remmen en hem  tot
bedaren brengen.
bv. het bestijgen van een te beweeglijk kindje kan als doel hebben het tot stilstand te
brengen en rust te creëren.
– een poging zijn om de ander te immobiliseren en te controleren
bv. het kan voorkomen bij honden die zich onzeker voelen door de aanwezigheid van een vreemde hond die wil kennis maken of een beweeglijk kindje. Met hun rijgedrag geven ze aan dat ze de situatie niet aankunnen. Ze en willen hun rust en veiligheid terug.
bv. een hond die de aanwezigheid van een soortgenoot niet tolereert en zijn gaan en staan wil bepalen door hem te omklemmen. Hij neemt zijn bewegingsruimte af.
– een gevolg zijn van opwinding. Deze opwinding kan ontstaan door spel met honden of mensen. Maar ook bij binnenkomst van bezoek,  hereniging met de eigenaar(s), te wild spelgedrag/aaigedrag van een individu. In dit geval dient rijdgedrag om de opgebouwde energie kwijt te kunnen.
bv. rijden op benen, armen, kussens, knuffels …
– een manier zijn om frustratie/energie te kanaliseren naar iets anders
bv. na bestraffing of onduidelijke communicatie met de hond, bij fysieke pijn
– een manier zijn om prikkels te verwerken
bv. bij pups zie je dit gedrag nog voor ze seksueel actief zijn , omdat ze de prikkels van hun omgeving nog niet zo goed kunnen verwerken.  Vergelijk het met een kind dat in overdrive gaat uit – enthousiasme of vermoeidheid.
een uitnodiging zijn tot spel.
bv. na het rijden maakt de hond een spelboog en springerige bewegingen om de ander mee te krijgen in zijn spel.

En wie weet wat we nog te ontdekken hebben over het rijgedrag van de hond…
Wat de motivatie ook  moge zijn: observeer, ga op zoek naar patronen,  oordeel en interpreteer niet te snel.

 

Is rijgedrag op zich een probleem?

 

 

 

Niet noodzakelijk, want het behoort tot het normale gedragsrepertoire van de hond.  Afhankelijk van de situatie en de hondencombinatie kan het leiden tot vrede of conflict.
Kan rijgedrag storend zijn voor mensen en honden? Zeker en vast, maar onze reactie kan rijgedrag doen afnemen of juist doen toenemen.  Interactie onder de vorm van bestraffen, roepen, wegduwen of erom lachen maken de zaak gewoon erger.  Door ons gedrag gaat de opwinding stijgen en de hond gaat nog ‘harder’ rijden om  frustraties af te reageren. Of we belonen de hond met onze reactie. De hond leert dat hij aandacht krijgt wanneer hij rijdt op ‘meneer konijn’.
Vb. De baas kijkt TV en de hond reageert de prikkels van de dag af.  Baasje kijkt op en reageert gegeneerd, boos of grappend. Aandacht is aandacht of het nu positieve of negatieve attentie is. Na herhaling leert de hond dat rijden hem aandacht oplevert.
Vb. De hond zachtjes afduwen van je been kan worden begrepen als spel.

Hoe kan je best reageren? Dat hangt van de individuele hond af, zijn motivatie en de context. Sommige honden moet je kalmeren met TTouch. Vb. Wanneer de oorzaak opwinding (te veel adrenaline) of stress (te veel stresshormonen) is. Castratie betekent dus niet voor iedere hond een opluchting!

 

Rijgedrag kan uitgroeien tot abnormale proporties of zelfs dwangmatig gedrag.
Het dwangmatige kantje kan ook een gevolg zijn van chronische stress vb. asieldieren, dieren in een mishandelende situatie. Ze kunnen obsessief rijgedrag vertonen als reactie op constante stress. We spreken van een overlevingsstrategie.  Wanneer de stress weg is, is het rijgedrag dikwijls nog aanwezig, omdat de hond bepaalde hersenverbindingen heeft aangelegd. Daardoor hervalt hij in dwangmatig gedrag. Een combinatie van TTouch Training  en gedragstherapie helpt de hond stress te reduceren en nieuwe hersenverbindingen aan te leggen.

Wil je nagaan of jouw hond zijn rijgedrag de spuigaten uitloopt? Stel je de volgende vragen:
Doet het gedrag zich langer dan 20 seconden voor?
Doet het gedrag zich meermaals per dag voor?
Kan de hond zelf stoppen met het gedrag te stellen?
Kan jij de hond onderbreken met een kort signaal vb. handen klappen, de naam zeggen (let op: dit geldt enkel als de hond in andere situaties snel aandacht geeft bij het horen van zijn naam)? Moet je aandringen? Helpt aandringen?

Stoor je je aan het rijgedrag van je hond, maar heeft de hond er voor de rest geen last van?  Wil je graag weten hoe je best reageert om escalatie te vermijden? Twijfel je of het gedrag van je hond nog ‘gezond’ is?  Contacteer ons voor een afspraak en we zoeken samen naar een manier om het gedrag in goede banen te leiden. Hoe meer het gedrag immers verankerd geraakt, hoe moeilijker of langduriger de behandeling.

 

 

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.