Wie zijn wij?

Het Verdrag van Pluto is een samenwerking tussen 2 gedreven hondengedragstherapeuten Ira Van Aelst en Audrey lauwers.

Ira Van Aelst

Samen met mijn man, onze hond Basile, Franse Brak en Casper de kat woon ik in Aartselaar, bij Antwerpen.
Ik ben juriste van opleiding, maar bloed kruipt waar het niet gaan kan…. Hoewel ik tijdens mijn professionele loopbaan altijd graag met mensen heb gewerkt, ben ik steeds blijven zoeken naar een manier om mijn passie voor dieren en bezorgdheid voor dierenwelzijn hiermee te combineren.  Ertoe bij kunnen dragen dat  mens en dier op een zinvolle manier en met respect voor elkaars zijn met elkaar kunnen samen leven, is mijn betrachting.
Jarenlange opleiding in hondengedrag hebben mij er uiteindelijk toe gebracht dit te kunnen verwezenlijken.

Opleiding..

Audrey Lauwers (’76)

Na 7 jaar was het vorige tekstje ontegensprekelijk aan verandering toe…

Want elke dag herschrijf je jezelf een beetje, laat je je inspireren door mens en dier, leer je en groei je.

Elke dag word je meer jezelf en wordt het je steeds duidelijker waar je voor en achter staat.  In een wereld waar meningen over honden zeer uiteenlopend zijn en waar iedereen zich voor deskundig uitgeeft, ben ik mijn eigen weg gegaan door het volgen van opleidingen en het leren uit eigen ervaringen in de praktijk.

Echter, door te communiceren met dieren en hen nauwgezet te observeren, ben ik pas echt ‘wijzer’ geworden. Je kan de mooiste theorieën in je hoofd bedenken: het is het dier dat je uiteindelijk zal bevestigen of je zijn boodschap hebt begrepen en of je therapie in overeenstemming is met zijn noden en behoeftes. In mijn consulten is het dier dus een belangrijke partner: er wordt niet over het dier beslist, maar in samenspraak met.

Om mens en hond goed te kunnen begeleiden in hun groeiproces, ben ik me na mijn basisopleiding hondengedragstherapie, gaan bijscholen in de Tellington Ttouch methode voor Gezelschapsdieren, Bachbloesemremedies voor dieren, Dierencommunicatie en Hersenwerk.

Het is mijn bewuste keuze om methodes in te zetten die rekening houden met het individu en die stressvrij aan verandering werken, zonder dwang. Realistisch zijn over tot wat een hond in staat is en wat niet, is essentieel om op een eerlijke manier honden te begeleiden. Ik ben niet die trainer die wonderen belooft. Ik zet me wel in om het maximaal haalbare te bereiken!

Ik richt me voornamelijk op stress -en angstgerelateerde problematieken (waaronder ook agressief gedrag), traumaverwerking, obsessief compulsieve stoornissen, begeleiding van blinde honden, relaxatie, pijnreductie en puppyopvoeding. Naast therapie voor honden, kan je bij mij ook terecht voor katten en andere gezelschapsdieren.

Tijdens mijn consulten combineer ik dikwijls verschillende invalshoeken. Ik begeleid het groeiproces en ik fixeer me niet op het eindresultaat. De woordjes ‘quick fix’ of ‘gouden tip’ klinken aanlokkelijk, maar zijn utopieën waar jij én je dier op het einde van de rit niet blijer van worden.

De focus ligt vooral op eigenaars die:

  • bereid zijn om naar zichzelf te kijken en zichzelf te veranderen
  • bereid zijn om het verhaal van hun dier op te pikken en hiermee rekening te houden
  • bereid zijn om hun dier te begeleiden en te ondersteunen i.p.v. te controleren en te forceren
  • heel graag een (nog) betere verstandhouding willen met hun dier
  • ook genieten van samen leren en groeien op een stressvrije manier
  • zich aangesproken voelen door de manier waarop ik met dieren werk en hierover meer willen ontdekken

Sommigen onder jullie zullen zich nog herinneren dat ik jarenlang als therapeut in de hulpverlening heb gewerkt. Onlangs heb ik mijn studies voor Bach consulent voor mensen afgerond en kan je bij mij terecht voor een Bach consult om je remedies af te stemmen.

Wil je nagaan waarvoor je bij mij terecht kan en welke diploma’s ik heb behaald? Klik dan op onderstaande link.

Opleiding

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.