Hondengedragstherapie.

Een trauma, genetische aanleg, een manke ontwikkelingsstoornis, leerervaringen, medische problemen, …. Er zijn een heleboel redenen waarom een hond ongewenst of afwijkend gedrag laat zien. Denk maar aan verlatingsangst, agressie naar mensen of andere honden, hevige angst, overactiviteit,…. Indien dit gedrag serieuze proporties aanneemt, komt de relatie eigenaar-hond alsook het welzijn van deze twee (of van de omgeving) onder druk te staan.
Graag helpen wij u om aan een oplossing te werken!

Voor wie?

Alle honden. Voor pups verwijzen we graag naar het Puppy pact.

Wat mag u verwachten?

Gedragsonderzoek en diagnose:
Aan de hand van een heleboel vragen en observatie van zowel de hond, als de interactie tussen u en uw hond, wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht. Ook voeren we korte gedragstesten uit om te kunnen evalueren hoe de hond reageert in specifieke situaties.
Het spreekt voor zich dat de juiste therapie alleen kan worden ingezet als er een juiste diagnose is gesteld.
De therapie en de prognose:
Als de oorzaak duidelijk is, kan er een therapieplan worden voorgesteld en wordt u begeleid in de uitvoering ervan. Hoe die therapie eruit ziet, is van een heleboel factoren afhankelijk (de aard van het probleem, het karakter van de hond, uw mogelijkheden, enz…). We bespreken samen wat u kan verwachten als resultaat. Is het probleem (volledig) op te lossen of niet? Hoeveel tijd zal de therapie in beslag nemen? Als er vermoed wordt dat er een lichamelijk probleem (mede) oorzaak van het gedrag kan zijn, wordt altijd verwezen naar uw eigen dierenarts.
Veel problemen zijn te verhelpen of in ieder geval hanteerbaar te maken. Dat gaat echter niet vanzelf en vraagt altijd geduld en een grote inzet van u als eigenaar van de hond.

Wij werken uitsluitend met diervriendelijke en beloningsgerichte trainingsmethoden die rekening houden met de eigenheid en het welzijn van je hond.

Hoe werkt het?

  1. Je belt of mailt ons en maakt een afspraak met één van de twee gedragstherapeuten. Op dat moment wordt een datum gepland voor het gedragsconsult en de eerste vervolgafspraak.
  2. Je ontvangt per e-mail  twee vragenformulieren en vult deze in, waarna je de formulieren terug mailt.
  3. Indien dit technisch mogelijk is voor de klant, vragen wij om filmpjes te maken van (bepaald) gedrag van de hond. Let op! Wij zullen u laten weten wat wel en wat niet gefilmd dient te worden; wij willen immers zowel u zelf als uw hond zijn veiligheid en welzijn niet in het gedrag brengen om een filmpje te maken.  Deze filmpjes kunnen dan via whatsapp of wetransfer.com, of …. worden doorgestuurd.
  4. Met behulp van de ingevulde vragenlijsten en het videomateriaal hebben wij reeds een eerste algemeen beeld van de hond en zijn situatie. Graag ontvangen we deze ingevulde vragenlijsten terug per e-mail ten laatste 2 dagen voor het eerste consult. Zo hebben we de tijd om de vragenlijst door te nemen.
  5. Het eerste gedragsconsult van 1,5 uur richt zich op kennismaking, bevraging, observatie, verklaring en inzicht, stressreductie, het installeren van gepaste maatregelen en het uitwerken van het herstelplan. We kunnen onze verwachtingen op elkaar afstemmen en bespreken vervolgens de mogelijkheden en eventuele beperkingen van de therapie. Dit eerste gedragsconsult gaat door bij u thuis, tenzij het voor praktische redenen beter is om op onze locatie af te spreken.
  6. Er worden minstens 2 vervolgsessies gepland. (bij u thuis, op onze locatie of elders waar het nodig is)
  7. Andere volwassen gezinsleden en/of partner zijn welkom tijdens de sessies. Het zullen immers jij en jouw gezin zijn die de aanbevelingen gaan implementeren in jullie dagdagelijkse leven. Hoe meer inzicht en eenheid hierin is, hoe meer kans op slagen de therapie heeft.

Wanneer?

De afspraken gaan door volgens onderlinge afspraak.

Uw investering?

Een gemiddeld eerste consult duurt anderhalf uur. De kostprijs bedraagt 130 euro.

De kostprijs van de vervolgsessies bedraagt 60 euro per uur.

Voor onze verplaatsing aan huis wordt een kilometervergoeding ad. 0,50 euro aangerekend.

Getuigenissen van klanten.

Algemene Voorwaarden.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.