Hondengedragstherapie.

Een trauma, genetische aanleg, een manke ontwikkelingsstoornis, leerervaringen, medische problemen, …. Er zijn een heleboel redenen waarom een hond ongewenst of afwijkend gedrag laat zien. Denk maar aan verlatingsangst, agressie naar mensen of andere honden, hevige angst, overactiviteit,…. Indien dit gedrag serieuze proporties aanneemt, komt de relatie eigenaar-hond alsook het welzijn van deze twee (of van de omgeving) onder druk te staan.
Graag helpen wij u om aan een oplossing te werken!

Voor wie?

Alle honden. Voor pups verwijzen we graag naar het Puppy pact.

Wat mag u verwachten?

Gedragsonderzoek en diagnose:
Aan de hand van een heleboel vragen en observatie van zowel de hond, als de interactie tussen u en uw hond, wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht. Ook voeren we korte gedragstesten uit om te kunnen evalueren hoe de hond reageert in specifieke situaties.
Het spreekt voor zich dat de juiste therapie alleen kan worden ingezet als er een juiste diagnose is gesteld.
De therapie en de prognose:
Als de oorzaak duidelijk is, kan er een therapieplan worden voorgesteld en wordt u begeleid in de uitvoering ervan. Hoe die therapie eruit ziet, is van een heleboel factoren afhankelijk (de aard van het probleem, het karakter van de hond, uw mogelijkheden, enz…). We bespreken samen wat u kan verwachten als resultaat. Is het probleem (volledig) op te lossen of niet? Hoeveel tijd zal de therapie in beslag nemen? Als er vermoed wordt dat er een lichamelijk probleem (mede) oorzaak van het gedrag kan zijn, wordt altijd verwezen naar uw eigen dierenarts.
Veel problemen zijn te verhelpen of in ieder geval hanteerbaar te maken. Dat gaat echter niet vanzelf en vraagt altijd geduld en een grote inzet van u als eigenaar van de hond.

Wij werken uitsluitend met diervriendelijke en beloningsgerichte trainingsmethoden die rekening houden met de eigenheid en het welzijn van je hond.

Hoe werkt het?

De gedragsbegeleiding/therapie bestaat uit minstens 1 gedragsconsult (1,5 uur) en 2 vervolgafspraken (2 x 1 uur).

  1. Je belt of mailt ons en maakt een afspraak met één van de twee gedragstherapeuten. Op dat moment wordt een datum gepland voor het gedragsconsult en de eerste vervolgafspraak.
  2. Je ontvangt per e-mail een vragenformulier en vult deze in, waarna je het formulier terug mailt.
  3. Met behulp van de ingevulde vragenlijst hebben wij reeds een eerste algemeen beeld van de hond en zijn situatie. Graag ontvangen we deze ingevulde vragenlijst terug per e-mail ten laatste 2 dagen voor het eerste consult. Zo hebben we de tijd om de vragenlijst door te nemen.  Moest je reeds een filmpje van het probleemgedrag kunnen doorsturen, dan heel graag!
  4. Wij komen bij jou thuis of het gedragsconsult vindt plaats in onze praktijk. Hiervoor mag je 1,5 u voorzien. Voor de vervolgafspraken voorzien we een uur. Deze gaan door bij ons in de praktijk, dan wel bij u thuis (indien noodzakelijk).
  5. Het eerste gedragsconsult richt zich op kennismaking, bevraging, observatie, verklaring en inzicht, stressreductie, het installeren van gepaste maatregelen en het uitwerken van het herstelplan. We kunnen onze verwachtingen op elkaar afstemmen en bespreken vervolgens de mogelijkheden en eventuele beperkingen van de therapie.
  6. Tijdens de minimum 2 vervolgsessies gaan we stapsgewijs het therapieplan uitwerken d.m.v. het trainen van de nodige vaardigheden, het aanbieden van handvaten, geven van concrete opdrachten, verderzetting stressreductie, etc…  Afhankelijk van het probleem of meerdere problemen zullen meerdere afspraken nodig zijn (uiteraard de vrije keuze van de eigenaar)
  7. Andere volwassen gezinsleden en/of partner zijn welkom tijdens de sessies. Het zullen immers jij en jouw gezin zijn die de aanbevelingen gaan implementeren in jullie dagdagelijkse leven. Hoe meer inzicht en éénheid hierin is, hoe meer kans op slagen de therapie heeft.

In de uitzonderlijkheid dat na het eerste gedragsconsult de vervolgafspraken niet wenselijk of noodzakelijk zouden zijn, kunnen deze op het moment van dat eerste gedragsconsult alsnog geannuleerd worden.

Wanneer?

De afspraken gaan door volgens onderlinge afspraak.

Er is momenteel een wachttijd van +/- 5 weken.

Wel kunnen we jullie ondertussen met raad en daad te woord staan via een TELEFONISCH / VIDEO consult(en). Immers, met het juiste advies rond inzicht en wat wel en niet te doen, alsook het installeren van een aantal maatregelen, kan dit al een wereld van verschil maken.

HOE WERKT DIT TELEFONISCH/VIDEO CONSULT?

 • Je belt of mailt ons met de vraag om een telefonisch/video consult. We bepalen samen meteen een dag en uur voor dit consult.
• Ondertussen zenden wij je per e-mail twee uitgebreide vragenlijsten door. Indien nodig vragen we ook om bepaalde zaken te filmen en naar ons door te sturen (bv via Whatsapp of wetransfer.com).

• Het consult richt zich op bevraging, observatie (via gemaakte filmpjes), verklaring en inzicht, stressreductie, het installeren van gepaste maatregelen, het aanbieden van handvaten, werkpunten/oefeningen en het uitwerken van een herstelplan. Elke eigenaar en hond is uniek dus werken we vanzelfsprekend op maat.
• In onderling overleg wordt er een vervolgsessie(s) ingepland voor opvolging of verder zetting. Hierbij spreken we dan “live” af om samen met de hond aan de slag te gaan. (cfr de vervolgsessies zoals hierboven in punt 6 vermeld)

• Een gemiddeld eerste videoconsult duurt anderhalf uur.
• De kostprijs bedraagt 90 euro. Vóór het consult doet u een betaling van deze 90 euro. Op het einde van het telefonisch consult wordt vastgesteld hoeveel tijd is besteed en meteen nadien wordt het eventueel teveel betaalde terug gestort. Als de tijdsspanne van anderhalf uur wordt overschreven, dan zal er gevraagd worden het saldo bij te storten (15 euro per begonnen kwartier).
• De kostprijs van de vervolgsessies bedraagt 50 euro per uur.

Uw investering?

210 euro voor het eerste gedragsconsult (1,5 uur) en de 2 vervolgafspraken (2 x 1 uur).

Gewenste, bijkomende afspraken bedragen 50 euro per uur.

Voor onze verplaatsing aan huis wordt een kilometervergoeding ad. 0,40 euro aangerekend.

Een gedragsconsult kunt u telefonisch of per mail maken. Deze afspraak zal ongeveer 1,5 à 2 uur duren en vindt ofwel bij u thuis ofwel in onze praktijk plaats.

Getuigenissen van klanten.

Algemene Voorwaarden.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.