Een topbeloning is een beloning die DE HOND ervaart als een beloning. Zijn voorkeur van type beloning kan sterk afhangen van de plaats en de situatie op DAT moment.

Dit kan een rustige aai zijn wanneer de hond rustig aan je voeten ligt, een koekje tijdens de training binnen, een stukje kip tijdens de training buiten, een balletje weggooien tijdens training, graven tijdens de wandeling, snuffelen, enz. …

Jij gaat uitzoeken wat jouw hond als top ervaart !

De topbeloning gebruiken we om je hond feedback te geven over het gedrag dat hij stelt. Het vormt een begrijpbaar communicatiemiddel voor de hond om hem te vertellen dat wat hij deed goed gesmaakt werd. We belonen Bingo gedrag. Bingo gedrag dat beloond wordt, gaat zich herhalen.

De topbeloning heeft niet alleen een communicatieve functie, maar vormt een belangrijk motivatiemiddel voor de hond om de dingen te doen die wij van hem vragen (en die hij vaak niet interessant of onnodig vindt). Op elk commando dat wij vragen aan de hond, komt een vraag terug nl. waarom is dat nodig? Geef je hond een antwoord, zodat het voor hem ook zinvol wordt, nl. beloningen.

vb. als ik aan jou vraag om een uurtje te gaan snuffelen, ga je me ook bevragend aankijken.

Als ik zeg dat je daarvoor 500 euro kan krijgen, zal je gemotiveerder zijn om te doen wat ik jou vraag…

Moet ik heel mij leven blijven belonen met snoepjes?

Tijdens de aanleerfase belonen we consequent. Dit betekent dat we elke keer belonen als de hond het gewenste gedrag stelt. Het gewenste gedrag kan het uiteindelijke gedrag zijn of gedrag dat reeds in de richting van het uiteindelijke gedrag wijst.

vb. aanleren commando ‘liggen’: belonen voor steeds dieper en dieper door de pootjes te gaan tot de hond ligt.

Eens de oefening gekend is in een bepaalde context, belonen we variabel. We bouwen de snoepjes af, maar op een willekeurige manier (wel belonen – niet belonen – wel – wel – niet – wel – niet …). Op die manier leert de hond dat vroeg of laat zijn snoepje wel komt en blijft hij gemotiveerd om het gedrag uit te voeren. We blijven variabel belonen tot het gedrag een gewoonte is geworden voor de hond.

Wanneer we de hond het aangeleerde gedrag willen aanleren in een nieuwe context,  belonen we telkens de hond het gewenste gedrag stelt en geven we dus weer meer snoepjes. Vervolgens bouwen we de beloning weer af.

Wanneer we de beloning hebben afgebouwd, blijft het interessant om de hond bij regelmaat te belonen voor de medewerking die hij ons geeft.

Onthoud ook dat je je hond op de momenten dat je zijn (top)beloning niet meer geeft, feedback geeft met je stem of een aai.

De hond is vaak niet gemotiveerd om gedrag te stellen dat wij opvragen. Als er geen motivatie is om bepaald gedrag te stellen, gaat er ook geen gedrag komen. Zoek een positief motivatiemiddel zodat hij het wel stelt met plezier.

(lees “Warm – koud: timing van de beloning“)

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.