STIMULEER UITZOEKGEDRAG:  je hond is een echte Sherlock Holmes

Mensentaal en hondentaal vormen een wereld van verschil. Wij hebben onze spreektaal om dingen te verduidelijken. Honden hebben onze spreektaal niet. Willen wij ze iets leren vanuit onze mensencultuur (vb. begroeten met pootjes op de grond, zit, liggen, neen, …), dan hebben zij tijd nodig om uit te zoeken wat we bedoelen. Ze hebben enkel onze lichaamstaal (non-verbale communicatie: mimiek, gebaren, bewegingen) als aanwijzing die zij proberen te decoderen. Door vervolgens dingen uit te proberen (uitzoekgedrag), gaan ze na of ze ons begrepen hebben of niet. Ze kunnen niet woordelijk vragen: “Wat bedoel je met die hand met snoep onder mijn neus?”

Weet dat elke beweging (aanwijzing) die wij maken,  een beweging (uitzoekgedrag) uitlokt bij de hond. Wees ten allen tijde alert welk effect jouw beweging heeft op de hond nl. het gewenste effect of niet? (Lees “Duodansen doe je met 2“)

Alle uitzoekgedrag is immers feedback van de hond over de kwaliteit van onze aanwijzingen. Doet de hond iets wat we niet voor ogen hadden, dan passen we onze aanwijzingen aan. Doet de hond iets wat we wel voor ogen hadden, dan geven we hem feedback dat het “bingo” was. Hoe kunnen wij ze dat vertellen? Door hen te belonen MET een topbeloning op het JUISTE moment (lees “De topbeloning”).

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.