Positieve, beloningsgerichte en relatiegerichte training kan je vergelijken met ‘duodansen’ en dat doe je met 2!

Welke dans? Je leert je hond een bepaalde beweging aan nl. gaan zitten, gaan liggen, naar de mat komen, hier komen, speeltje lossen, … Vergelijk het met een dans: ‘de zit’, ‘de liggen’, ‘de kom hier’,… Elke beweging is een aparte dans die uit vele danspasjes bestaat om tot één dans te komen. Ga dus stap voor stap te werk i.p.v. onmiddellijk de hele dans te verwachten.

Jij kan een welbepaalde dans (bv. ‘de Zit’)  in je hoofd hebben, maar daarom weet de hond nog niet wat jij van plan bent. We gaan hem dus stapsgewijs ‘vertellen’  over welke beweging het gaat. Hiervoor gebruiken we geen woordjes (bv. Ga eens zitten, zit, mooi zit). Hij komt uit de hondencultuur en spreekt geen Nederlands, laat staan dat hij het concept “zit” ed. kent zoals wij dat gebruiken.

Je hond richt zich in eerste instantie op onze lichaamstaal om onze bedoelingen uit te zoeken. Om hem bewegingen aan te leren, maken we gebruik van handgebaren, lichaamshouding, … Elke beweging die wij maken, lokt een beweging uit bij de hond. De hond stelt immers uitzoekgedrag om uit te zoeken wat we nu juist bedoelen.  Soms is er gedrag bij dat een beetje uit de richting is. Geen probleem, fijn dat hij bereid is om mee te zoeken en ons feedback geeft!  Duodansen doe je immers met zijn 2. Ga na welke beweging jij anders kan doen opdat de hond begrijpt wat je bedoelt.

Hoe krijgt de dans een naam? Pas wanneer de dans gekend is (bv. de hond gaat zitten op het handgebaar), gaan we deze een naam geven. We associëren een welbepaalde klank (bv. het woordje ‘zit’) met een gekend handgebaar of een beweging die de hond reeds uit zichzelf doet. Na herhaling leert de hond dat die  klank bij die beweging hoort. Pas wanneer de hond dit heeft begrepen, kan je een beweging oproepen d.m.v. een woordje te zeggen enkel en alleen in die situatie(s) waarin je het hem hebt geleerd (lees afleiding).

Heb je een duidelijk plaatje in je hoofd van de dans(pasjes) die je wilt uitvoeren? Zijn je bewegingen, timing van feedback geven en beloning geven juist? Ben je als begeleider rustig, heb je plezier en oefen je dagelijks (kort en regelmatig herhalen)?  Zorg je dat je danspartner (je hond) mee is met elke stap? Heb je oog voor het effect van jouw handelen op hem? Stuur je je danspasjes tijdig bij?

Dan vertaalt zich dat in een duidelijke lichaamstaal waardoor hij je kàn volgen. Hij begrijpt wat je aan het doen bent en amuseert zich met jou!

Het Verdrag van Pluto leert je stap voor stap ervaren hoe je je kan afstemmen op je hond om hem optimaal te kunnen begeleiden.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.