Er is geen goed of slecht in onze omgang met honden.  Het gaat erover hoe je dingen doet en vanuit welke intentie je handelt: Worden jij en je hond er beter van? Handel je vanuit respect voor zijn zijn en met liefde voor je hond?   

Er zijn keuzes die je kan maken: Hoe kan ik dingen anders of beter aanpakken? Hoe kan ik het makkelijker maken voor mijn hond om te leren én voor mezelf om hem te begeleiden? Hoe kan ik dat op een leuke en begrijpbare manier doen? Wat kan ik anders doen dan druk of dwang gebruiken? Hoe kan ik uit strijd en conflict blijven? Hoe kan ik tot een positieve samenwerking komen?

De druk om te presteren in onze mensenmaatschappij is groot. Deze tendens trekken we vaak door in onze omgang met honden. Onze verwachtingen naar onze honden zijn vaak immens. De hond MOET heel veel en vooral HIER en NU.

We leven in een consumptiemaatschappij: alles moet direct te consumeren zijn. We verwachten een kant en klare instand-hond met éénduidige gebruiksaanwijzing: doe A, dan B en klaar! Door onze irreële verwachtingen, leggen we druk op onszelf en onze honden waardoor we vaak het tegenovergestelde bereiken nl. een conflictueuze relatie begeleider – hond en de hond die ons niet begrijpt, gefrustreerd geraakt en afhaakt.

Willen we dat onze honden mee kunnen functioneren in onze mensenmaatschappij? Willen we dat ze zich goed voelen in hun leefomgeving? Willen we een kwaliteitsvolle omgang met onze hond? Geef jezelf en je hond de tijd om te leren! Maak keuzes die jullie beiden verder helpen. Heb oog voor elke stap in de goede richting! Rome is niet in één dag opgebouwd en elke steen is er één.

Het Verdrag van Pluto zoekt mee hoe jullie op een meer kwalitatieve manier samen verder kunnen en gaan voor het maximaal haalbare.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.