Wanneer we onze hond nieuwe oefeningen willen aanleren, is het heel belangrijk dat we de pogingen die hij onderneemt om ons te begrijpen als uitzoekgedrag interpreteren en NIET als dwarsdoegedrag. In het scala aan uitzoekgedrag zal gedrag zitten dat we voor ogen hadden (‘bingo!gedrag’) en gedrag dat we niet voor ogen hadden (‘een goede poging’).

Als je zijn gedrag zou beoordelen als dwarsdoegedrag (hij wil de baas zijn, hij is koppig, hij doet het ervoor, hij profiteert) dan geraken we gefrustreerd i.p.v. geboeid! De signalen die we dan uitzenden naar de hond (vb. nors kijken, boos spreken, zenuwachtig worden), zetten hem onder druk, creëren onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid. De hond weet niet waarom we gespannen zijn en voelt zich onveilig. Hij gaat niets meer uitproberen en uitzoeken, waardoor we geen ‘bingo!gedrag’ meer te zien krijgen. Gedrag dat er niet is, kunnen we niet belonen en kan zich dus ook niet herhalen. We ontnemen onszelf op die manier de sleutel tot succesvolle training.

Wanneer je merkt dat je hond jouw niet begrijpt (doordat hij ander uitzoekgedrag laat zien dan wat jij in je hoofd had of door gefrustreerd te worden), stop dan even met trainen en stel jezelf de vraag: Wat kan ik anders doen waarop mijn hond mij wel begrijpt? (Lees “Duodansen doe je met 2“) Vervolgens (en desnoods de volgende dag) probeer je nieuwe (hand-/lichaams-)bewegingen uit en evalueer of je het gewenste effect hebt verkregen. Op die manier stem je je meer en meer af op elkaar en kom je op één lijn te staan. Er ontstaat een leuke wisselwerking waar begeleider en hond iets van elkaar kunnen leren.

Honden hebben ook een voorkeurslijstje (een scala van gedragingen die voorheen beloond werden) dat ze vaak eerst afwerken voor ze iets nieuws proberen. Blijf rustig als je hond dat doet, lok hem uit de houding met een snoepje of door achteruit te wandelen. Herhaal je oefening opnieuw. Soms gaan honden hun gekende lijstje af, omdat ze niet begrijpen wat je bedoelt. Ga na of je duidelijk bent en probeer iets anders uit.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.