Onze Hondengedragspraktijk te Mortsel: een veilige, gecontroleerde leeromgeving voor jou en je hond én  bovenal rustig, gezellig en droog! De praktijkruimte is aanpasbaar aan ieders noden. Met een minimum aan afleidende prikkels (geuren, geluiden, andere dieren, mensen,…) kan je hond zijn aandacht beter bij de les houden en gaat hij sneller leren. Gaandeweg leren we hem dezelfde oefeningen uitvoeren in moeilijkere omstandigheden. In de praktijkruimte kunnen we op een gecontroleerde manier meer en meer afleiding inbouwen. Eens de oefeningen binnen goed gekend zijn, kunnen we ze overbrengen naar de situatie waarin jouw hond de oefening moet kennen en trainen we op locatie indien nodig.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.