Training en advies op maat.

Voor wie?

Deze individuele lessen zijn bedoeld voor alle honden tussen 16 weken en 16 jaar…

Wat?

Wenst u uw hond meer basisgehoorzaamheid aan te leren? Heeft u een puberende hond waarover u de controle kwijt lijkt?  Ondervindt u storend gedrag bij uw hond (zoals trekken aan de lijn, niet (goed genoeg) hier komen, erg druk zijn, opspringen, enz…)? Of wenst u gewoon lekker te trainen met uw hond?

Hoe werkt het?

Een afspraak kunt u telefonisch of per mail maken. De lessen gaan door bij u thuis, op onze locatie of, indien nodig, op een andere plaats. Samen bespreken we uw wensen. Op basis daarvan wordt een aanpak bepaald, die we via individuele lessen omzetten in de praktijk. Afhankelijk van de situatie wordt een trainings- en/of (her)opvoedingsplan uitgeschreven als handvat voor de eigenaar.

Hoeveel lessen?

Hoeveel lessen er nodig zijn, hangt af van het te bereiken doel, de hoeveelheid vragen en/of problemen. Elke les duurt ongeveer een uur. Voor vragen en/of ondersteuning kunt u tussen de afgesproken lessen altijd mailen of bellen.

Wanneer?

De lessen gaan door volgens onderlinge afspraak.

De wachttijd bedraagt momenteel 6 weken. 

Wij danken je voor je begrip.

Uw investering?

55 euro per uur.

Voor onze verplaatsing aan huis wordt een kilometervergoeding ad. 0,50 euro aangerekend.

Getuigenissen van klanten.

Algemene Voorwaarden.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.