Kind en hond verbond.

Het Kind en Hond Verbond is een cursus voor kinderen van 7 tot 13 jaar met hun eigen hond. Gedurende 5 lessen kunnen jouw kind en gezinshond samen van elkaar leren. Op een positieve en leuke manier tijd doorbrengen met elkaar, komt de band tussen beiden ten goede.

Je kind leert op een veilige manier met de eigen hond omgaan, alsook met vreemde honden. Hij of zij leert wat je wel mag doen en wat niet, afhankelijk van de situatie en de signalen die de hond geeft. Allerhande beeldmateriaal, alsook de aanwezigheid van de eigen honden helpen om de taal van de hond beter te leren begrijpen en er gepast op te reageren.
Via allerlei oefeningen, spelletjes en trucjes leert je kind beter te communiceren en rekening te houden met zijn of haar hond.  Kind en hond komen meer op één lijn te staan.

We geven handvaten mee om uit te groeien tot een hecht team!

Voor wie?

• Kinderen van 7-13 jaar
• Max. 3 kinderen met eigen hond
• 1 kind per hond
• Indeling groepjes volgens leeftijd
• De ouder(s) worden telkens een kwartiertje vóór het einde
  van de les verwacht, zodat dochter of zoon en hond kunnen
  tonen wat ze hebben geleerd. Ouders krijgen ook de nodige
  tips mee.

Duur van de cursus?

• 5 lessen (1 x per week)
• 1 uur per les

Voor welke honden?

De honden dienen over een zekere basisgehoorzaamheid en enige zelfcontrole te beschikken.  We verwachten  dat de honden die op cursus komen, zich sociaal gedragen t.a.v. andere honden, kinderen en volwassenen.

Start:

Er is nog geen exacte datum voorzien…

Wanneer?

De lessen gaan door op woensdagnamiddag van 16.00 tot 17.00 uur

Waar?

Indoor: op onze locatie, tenzij anders gemeld

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.